zondag 5 juni 2011

Documentaire bijensterfte (Colony Colapse Disorder, CCD)

De bijensterfte is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. De mysterieuze bijensterfte wordt vaak aangeduid met CCD, dit staat voor Colony Collapse Disorder. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat deze verdwijnziekte bij de bijen veroorzaakt. Op basis van veel recentelijk onderzoek naar de verdwijnziekte bij bijen wordt op dit moment aangenomen dat CCD wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van factoren.
In de eerste plaats heerst er een verhoogde druk van parasieten en in sommige gevallen virussen in het bijenvolk. De voor bijen op dit moment schadelijkste parasiet is de varroamijt. De varroamijt legt haar eitjes in het broed van de bijen, waarna de jonge varroa larfjes de voedingsappen uit de bijenlarve opzuigt. De jonge bij kan zich hierdoor niet tot een gezonde bij ontwikkelen. Daarnaast kan de nosema apis en de nosema ceranea parasiet ernstige schade toebrengen aan een bijenvolk.

Ook het stuifmeelaanbod, welke het belangrijkste voedsel voor de bijen vormt is ernstig verarmt in de meeste gebieden. De jonge bijen groeien hierdoor op met een eenzijdige voeding, of te weinig voeding en missen soms essentiƫle voedingstoffen om zich te ontwikkelen tot een gezonde volwassen bij. Het gebrek aan stuifmeel kan worden tegengegaan door de aanplant van insectenbloeiers in de omgeving. Voor meer informatie over geschikte beplanting is er een hele handige website: http://bijenhelpdesk.nl

Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen die direct of indirect schadelijk zijn voor bijen is drastisch toegenomen. De bijen komen hier mee in aanraking en dit kan een volk ernstig verzwakken. Jonge bijen die tijdens hun groeifase in aanraking zijn gekomen met zogenaamde neonicotiniden (zoals bijvoorbeeld gebruikt in Imidacloprid) missen het vermogen te navigeren.

Een opeenstapeling van bovengenoemde factoren kan een bijenvolk volledig ten gronde doen gaan.

Zelf denk ik dat wanneer de bijen niet worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen en wanneer er een voldoende groot en gevarieerd stuifmeelaanbod beschikbaar is, de bijen bovengenoemde parasieten zelf de baas kunnen. Alleen bijen volken die al zijn verzwakt door een slecht stuifmeelaanbod of door de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen gaan ten gronde.

Onder een hele mooie documentaire over de "Colony Collapse Disorder" die ik jullie niet wil onthouden. We zien hier beroepsimkers die zijn getroffen door de verdwijnziekte en de gevolgen hiervan. De film is wel engelstalig.

Deel 1


Deel 2


Deel 3


Deel 4


Deel 5


Deel 6


Deel 7

Geen opmerkingen:

Een reactie posten